Entrega de 5.000 bonos do Plan de Apoio ás Familias de Monforte

Resólvese a concesión das axudas englobadas no Plan de Apoio ás Familias e ós Sectores Económicos de Monforte. A partir do luns, 21 de setembro, entregaranse os primeiros 5.000 bonos de 25 euros a aquelas solicitudes presentadas polos cidadáns de Monforte entre o 25 de xuño e o 15 de xullo.

Monforte de Lemos / XdL

O Alcalde asinou este primeiro decreto de resolución do de Apoio ás familias e ós sectores económicos do Concello de Monforte tras a reunión da Comisión de Valoración destas axudas. Para o pago destas primeiras 1.935 axudas familiares destinaranse 125.000 euros. O Alcalde tamén explicou que, todos aqueles que presentaron a súa solicitude e que non saen nesta primeira lista de beneficiarios irán saíndo nas seguintes, “dado que a revisión a cargo dos funcionarios municipais das 4.525 solicitudes presentadas leva o seu tempo, e iremos sacando novas listas a medida que se vaian resolvendo os expedientes cada semana.” 

Entrega dos primeiros bonos-axudas 

O Plan de Apoio ás familias e ós sectores económicos de Monforte estableceu axudas a todos os cidadáns censados neste concello en función do número de habitantes empadroados en cada domicilio, segundo o Padrón Municipal:

  • Domicilios  de entre 1 e 2 membros,  2 bonos por vivenda de 25 € cada un, sumando un total de 50 €.
  • Domicilios de entre 3 e 4 membros,  3 bonos por vivenda de 25 € cada un, sumando un total de 75 €.
  • Domicilios de 5 ou máis membros,  4 bonos por vivenda de 25 € cada un, sumando un total de 100 €.

Requisitos para a recollida de bonos 

lugar de recollida dos bonos será o Edificio Multiusos, situado na Ronda María Emilia Casas Baamonde, sendo o horario de recollida dos mesmos polas mañas de 8:30 a 14.30 hs en 4 meses de entrega repartindo o listado por orde  alfabético entre as 4 mesas. 

A persoa beneficiaria do bono deberá presentarse o seu documento nacional de identidade (DNI), requisito imprescindible para recoller o seu bono. Os bonos facilitaranse por unha soa vez e estarán selados e asinados polo Alcalde de Monforte de Lemos.

Os bonos terán validez de uso ata o 13 de novembro aínda que se fose necesario ampliar o seu prazo de validez, o Concello anunciarao convintemente.

Unha vez entregados os bens, prestación de servizos ou realizado o consumo, no que non están incluídas as bebidas alcohólicas non alimentarias, a persoa que o realice entregará o bono asinado ó establecemento que quedará en posesión do mesmo e presentará a solicitude de reintegro no Concello acompañada do citado bono ou bonos.

Reintegro do importe dos bonos

Os establecementos comerciais e sectores económicos que reciban estes bonos como pago ós seus produtos e servizos, poderán solicitar no Concello o seu pago, presentando para elo o bono orixinal en papel que lles entregue o cidadán, acompañado dun impreso de solicitude específico que se poderá descargar da web do Concello ou recoller no Rexistro municipal. Para a presentación destas solicitudes de reintegro de bonos, non é necesario esperar ata o final do prazo de validez do bono.

Os bonos non poderán ser fraccionados, é dicir, o importe de cada bono só pode ser utilizado nun único establecemento, podendo ser utilizados todos os bonos no mesmo ou en diferentes negocios, sempre que o gasto mínimo sexa de 25 € para beneficiarse dos mesmos, na súa totalidade.

Alcalde informa que dende o Concello séguese a traballar para tramitar a resolución de entrega de bonos do resto de solicitudes presentadas, que foron un total de 4.525 solicitudes,  “cumprindo así co compromiso que adquirimos tanto cos veciños e veciñas como diferentes sectores económicos de Monforte, co obxectivo de axudar a todos os monfortinos ante esta dura pandemia da Covid-19 e impulsar a actividade económica dos nosos sectores produtivos”.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here