‘Préstamos vendima’ para que as adegas poidan afrontar pagos de uva

Os préstamos deben destinarse á adquisición de uva na campaña 2020, así como, no caso de procesado de uvas de produción propia, a financiar o capital circulante de explotación, todo iso co obxecto de elaborar viño acollido a denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas

Caixas de uva nunha vendima. Foto: XMF

O Diario Oficial de Galicia (DOG) vén de publicar a orde da Consellería do Medio Rural que regula o “préstamo vendima”, unha ferramenta financieira que permitirá que todas as adegas galegas poidan mercar a totalidade da uva da colleita deste ano en condicións normais de mercado. Estes empréstitos están garantidos no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

Medio Rural activa unha liña de 37,5 millóns de euros de créditos garantidos pola Xunta. A garantía acada os seis millóns de euros para cubrir posibles impagos e ademais resérvanse outros seis millóns con vistas a renovar o instrumento o vindeiro ano, que poderán activar outros 37,5 millóns de préstamos garantidos para o ano 2021, no caso de que se sexa preciso debido á situación da Covid-19.

Poderán beneficiarse do préstamo vendima as pemes agroalimentarias que sexan titulares de bodegas de elaboración de viño acollido ás denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas vitivinícolas galegas e que -previo informe favorable da Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca)- obteñan o recoñecemento do dereito ao empréstito por parte da Consellería de Medio Rural e, posteriormente, o formalicen.

Os préstamos deben destinarse á adquisición de uva na campaña 2020, así como, no caso de procesado de uvas de produción propia, a financiar o capital circulante de explotación, todo iso co obxecto de elaborar viño acollido a denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas. En calquera caso, o importe total por beneficiario non poderá superar o importe de 200.000 euros. 

Os interesados e interesadas poderán presentar a súa solicitude de recoñecemento do dereito ao préstamo a través das entidades financeiras colaboradoras. Deben dirixila ao Servizo de Industrias e Calidade Agroalimentaria da delegación territorial da Consellería de Medio Rural onde se sitúe a súa industria.

Comunicación aos interesados

A Consellería do Medio Rural está a remitir unha comunicación aos interesados e interesadas nesta medida, fundamentalmente ás adegas, para dala a coñecer polo miúdo e para animalos a incorporarse canto antes á iniciativa. Na misiva explícanse as súas características técnicas e lémbrase que o prazo de solicitude remata o vindeiro 21 de decembro. As peticións resolveranse por orde de entrada ata esgotarse as dispoñibilidades orzamentarias aprobadas.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here