Axudas para o fomento de razas autóctonas

Medio Rural mantén o seu compromiso coa conservación destas razas, apostando pola súa protección e defensa. Con este obxectivo contará para 2021 cun orzamento de 200.000 euros.

Vacas Cachenas. Foto: Eurolemos Autóctono

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este venres 8 de xaneiro a orde da Consellería do Medio Rural pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2021.

Esta liña de subvencións conta cun orzamento de 200.000 euros e ten como finalidade aumentar a rendibilidade das explotacións gandeiras galegas e modernizar o sector en materia de xenética, sanidade e produción animal.

Os beneficiarios potenciais destas axudas son todas aquelas organizacións ou asociacións de criadores das razas autóctonas galegas que estean oficialmente recoñecidas para a xestión do libro xenealóxico das razas autóctonas españolas pola comunidade autónoma galega.

QUE SE SUBVENCIONA?

As actuacións a subvencionar son a creación ou mantemento de libros xenealóxicos, incluíndo os gastos derivados da súa actividade, os do local ou oficinas, a actualización, adquisición e mantemento de ordenadores e material informático, así como a contratación e gastos de persoal técnico e administrativo. Tamén serán subvencionables os gastos que se deriven do desenvolvemento do programa de mellora oficialmente recoñecido para a raza, no que se recollerán as actividades destinadas á conservación in situ da mesma, así como a creación e mantemento de bancos de xermoplasma en centros autorizados oficialmente e as probas destinadas a determinar a calidade xenética ou o rendemento do gando.

O prazo para solicitar estas achegas é dun mes, contado a partir do 9 de xaneiro, e deberán presentarse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here