Sober elimina mimosas en zonas da Rede Natura

Os traballos execútaos FORESGA cunha axuda de 9.000 euros da Consellería de Medio Ambiente e repetiranse o próximo ano para extinguir a planta por completo.

Traballos de eliminación da mimosa / Concello de Sober

O concello de Sober conta co 18% da súa superficie incluída na Rede Natura 2000. Estamos ante zonas especiais de conservación, que nalgúns lugares presentan moita presenza de mimosas. A propagación desta especie invasora está  poñendo en perigo hábitats de interese comunitario. Por este motivo o concello propuxo unha serie de actuacións encamiñadas á eliminación desta especie e á restauración da vexetación característica dentro deste espazo. As zonas de actuación enmárcanse dentro da zona de protección da ZEC Canón do Sil ES1120014, e a súa área de influencia, ocupando unha superficie total de preto de 3 hectáreas. Elimináronse estas especies en Areas, Os Chancís e A Barca, onde a especie ocupa parcialmente antigos viñedos e masas arborizadas con vexetación autóctona.

Realizáronse traballos de erradicación da mimosa. Combináronse técnicas mecánicas (roza / corte) e químicas (aplicación fitocida) como método para o control desta especie invasora. Os restos vexetais derivados destas operacións foron aproveitados polos propios veciños ou picados “in situ” para a súa incorporación ao chan como materia orgánica.

Realizado este primeiro tratamento, levarase  a cabo un seguimento periódico da superficie, monitorizando a evolución da masa e controlando a aparición de novos exemplares ou de rebrote na zona tratada. Este seguimento permitirá ademais axustar a programación do tratamento complementario en función da densidade e época do rebrote.

Traballos de eliminación mimosas / Concello de Sober

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here