Enerxía solar fotovoltaica ou como a luz do sol nos libera dos cables estafadores

Os módulos fotovoltaicos están garantidos en rendemento por 25 anos. As baterías destes sistemas superan os dez anos. É un investimento non xa para o futuro do planeta senón para o mesmo presente.

Vivenda con enerxía solar / Manolo Díaz

Xa todos coñecedes que mediante a luz do sol pódese xerar electricidade a través dos módulos fotovoltaicos. As células de silicio converten a luz en electricidade. Pasaron anos vencendo o tradicional escepticismo de que a enerxía solar en Galicia non funcionaba porque estaba sempre chovendo. Mesmo profesionais da electricidade dicían que enerxía solar era un enganabobos.

Desde que realicei a miña primeira instalación en Galicia, hai xa 30 anos, dando subministración a unha vivenda unifamiliar illada, ata a actualidade, onde a nosa rexión é a de maior potencia fotovoltaica instalada para  autoconsumo do estado español, centos de instalacións demostran a rendibilidade deste tipo de instalacións.

Esta electricidade pódese aproveitar de varias maneiras:

  • En conexión directa cun equipo, como unha bomba dun pozo, ou un investidor de conexión a rede, deste modo a electricidade estarase a utilizar segundo se xera.
  • Almacenándoa en baterías para o seu posterior aproveitamento, xa sexa en sistemas de iluminación, ou na subministración de calquera necesidade eléctrica durante as 24 horas do día.
Instalación de enerxía solar / Manolo Díaz

A correcta e continuada subministración desde unha instalación de enerxía solar fotovoltaica, dependerá directamente dun dimensionado correcto en función dos seguintes factores:

  • Necesidades eléctricas a cubrir, tanto en potencia como en tempo de funcionamento dos consumos previstos.
  • Tempo de funcionamento durante o día dos consumos previstos e días á semana.
  • Horas de luz solar media nos meses de menor irradiación do ano. Non é o mesmo unha casiña de fin de semana onde utilizamos menos electrodomésticos, que unha vivenda permanente.

Estes factores debidamente dimensionados, dannos a base para elaborar un estudo técnico que nos permita deseñar unha instalación que garanta durante todo o ano a subministración eléctrica requirida. Esta é a clave.

Por suposto que o custo da instalación dependerá da súa dimensionado, número de módulos, capacidade do investidor e capacidade de almacenaxe en baterías. Estas poden ser sen mantemento o que as encarece respecto ás convencionais con mantemento.

En todo caso, unha instalación de enerxía solar fotovoltaica comézase a rendibilizar desde o primeiro día. Os módulos fotovoltaicos están garantidos en rendemento por 25 anos. As baterías destes sistemas superan os dez anos. É un investimento non xa para o futuro do planeta senón para o mesmo presente.

O autor do artigo poñendo en marcha unha instalación solar fotovoltaica en Asturias. Outra vivienda máis que prescinde do cable.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here