Mellores tarifas para xente nova no transporte público interurbano da Xunta

Por Chantada-CUP vén de presentar propostas de mellora ao Proxecto de Orde pola que se regula a tarifa específica Xente Nova no transporte público interurbano da competencia da Xunta da Galiza.

Concello de Chantada / XdL

Por Chantada Cup considera que a Xunta da Galiza debería prever unha ampliación de idade para aqueles mozos e mozas que non poden cursar os seus estudos no seu lugar de residencia. Así, aseguran que se axudaría a que parte desa mocidade, especialmente a que vive no rural, se manteña vinculada a el fomentando un interior galego vivo.

Propoñen que a Xunta da Galiza contemple convenios coas Administracións locais. Dese xeito, os Concellos poderían sufragar parte dos gastos ocasionados por eses estudantes universitarios que previamos na epígrafe anterior, de forma que, dun tramo tarifario superior, se puidese pasar a un inferior ou ao plenamente de balde.

Por Chantada considera que o procedemento de reembolso da contía das viaxes previsto é confuso e pouco intuitivo para as persoas usuarias. “Coa redacción actual, sería necesario acudir a un caixeiro da entidade financeira colaboradora para solicitar o reembolso das viaxes realizadas. Cremos que sería máis áxil que aos usuarios non se lles retirase o saldo da tarxeta cando realizan unha viaxe. Deste xeito, eliminaríase a necesidade de todo o proceso anterior e a intermediación bancaria,” sinalan desde Por Chantada.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here