“Discriminación no transporte escolar do Courel”, afirma C@urel Vivo

C@urel Vivo presenta reclamación na Comisión Europea, Defensor del Pueblo e Consellería de Educación sobre a nova Contratación do Transporte escolar no Courel, para 2021-2025. A contratación suporá, segundo a formación política, a redución de rutas e calidade do servicio do alumnado. A queixa faise por discriminación, vulneración de dereitos e incumprimento de normativas estatais e europeas

Folgoso do Courel / serradocourel.es

C@urel Vivo considera que, segundo están as bases, á devandita licitación non se lles permite concorrer aos actuais adxudicatarios do transporte escolar, “todos eles taxistas autónomos locais con vehículos de 9 prazas adecuados ás estradas e roteiros da zona, o que comprometería directamente a viabilidade económica dos seus negocios, vulnerando así o Regulamento Europeo.2.Regulamento_UE_1303-2013_-_FEDER.

A contratación benefíciase de fondos FEDER para financiarse e no artigo 174 deste Regulamento indica: “a fin de reforzar a súa cohesión económica, social e territorial, a Unión propoñerase reducir as diferenzas entre os niveis de desenvolvemento das diversas rexións e o atraso das rexións menos favorecidas, e que se prestará especial atención ás zonas rurais, ás zonas afectadas por unha transición industrial e ás rexións que padecen desvantaxes naturais ou demográficas graves e permanentes, como as rexións ultraperiféricas, as rexións máis setentrionais cunha escasa densidade de poboación, e as rexións insulares, transfronteirizas e de montaña”.

Segundo C@urel Vivo, esta contratación supoñería a perda de emprego na zona, “ao modificar as bases con respecto ás actuais, así como un empeoramento do servizo para o usuario, en tempo, xa que se agrupan rutas de gran percorrido para os nenos/ as; como en comodidade xa que en moitas das aldeas os vehículos do servizo solicitado, teñen dimensións pouco adecuadas para acceder ás paradas asignadas.”

Estudantes nun autobús escolar

Aseguran que se vulnera tamén o Real Decreto 443/2001 onde di: “O traslado dos menores entre o seu domicilio e o centro escolar en que cursan estudos, deberán establecerse de tal forma que en circunstancias normais resulte posible que o tempo máximo que aqueles permanezan no vehículo non alcance unha hora por cada sentido da viaxe, prevéndose unicamente que se alcance esta duración máxima en casos excepcionais debidamente xustificados”. Neste senso consideran que deberían contabilizarse tempos de subida/baixada de escolares, desinfección e acomodo; “excedéndose claramente do tempo que marca dito Real Decreto. Segundo C@urel Vivo esixir o uso de vehículos de 10-25 prazas, “supón unha redución dos roteiros, aumento de tempo no transporte dos escolares.

A todo anterior engaden que esta convocatoria non se publicou no DOGA nin no Boe, “entorpecendo por tanto o acceso á devandita información e con iso a posibles reclamacións, concursos, etc. Solicitamos que revísese devandito procedemento, e se adecue á orografía e singularidade da zona.”

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here