No Incio lembran as obrigas de limpeza e fan visible o Mamut

Dende o concello avisan a veciñas e veciños da normativa de limpeza de fincas como medida de prevención contra os lumes e dan a coñecer o segundo mural decorativo do municipio, neste caso sobre o Mamut.

Mural decorativo sobre o Mamut. Fonte: L.C.

No bando municipal faise saber que, atendendo á normativa legal, os propietarios e propietarias de fincas, urbanas, rurais ou forestais, deben cumprir coas obrigas de limpeza e, de maneira especial, lémbraselles que teñen que manter limpas permanentemente  as franxas de protección. Estas zonas de seguridade son as que están arredor do solo urbano, do núcleo rural, edificacións, vivendas illadas e urbanizacións.

A obriga de limpeza para os propietarios ten como prazo o 31 e maio, e as condicións principais son ter limpos os terreos nos primeiros 15 metros, sen árbores nin vexetación, e dos 15 aos 50 non pode haber maleza, arbustos nin árbores das sinaladas na disposición terceira da Lei de montes de Galicia (eucaliptos, piñeiros, acacias…). Se as árbores que hai nesa zona de control son autóctonas (castiñeiros, carballos, bidueiras…) estarán nas condicións que sinala a normativa, a 7 metros de separación e debidamente podadas.

Gráfico ilustrativo sobre a normativa de prevención de lumes.

Noutra orde de cousas, quedou rematado o segundo mural decorativo do concello, neste caso sobre o Mamut do Incio. Está pintado no depósito de auga de Mourelle e o autor da obra gráfica é Diego de Otroprisma.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here