Sober estudará o impacto de xénero dos orzamentos

A decisión foi aprobada en Pleno a proposta da Alcaldía e permitirá analizar a incidencia orzamentaria das actuacións municipais segundo estas afecten a homes ou a mulleres.

Concello de Sober. Fonte: Concello

Grazas a un informe, o Goberno local de Sober poderá analizar as actuacións que se van desenvolver en adiante desde unha perspectiva de xénero e prestando especial atención á situación das mulleres e dos homes en relación cos programas de gasto que se contemplen nos orzamentos.

A confección deste informe foi aprobada no Pleno desta semana así como tamén a posibilidade de instar á Xunta de Galicia, se fose mester, para ofrecer instrucións e/ou indicacións para a elaboración do mesmo. Trátase dunha medida pioneira a nivel municipal.

Na actualidade, todas as institucións nacionais, europeas e internacionais veñen realizando un grande esforzo para garantir o dereito das persoas a non sufrir discriminación por razón de sexo, razón pola cal os orzamentos teñen que elaborarse con perspectiva de xénero.

O obxectivo da análise formal e rigorosa que se pretende facer é coñecer o impacto que as políticas recollidas no orzamento teñen sobre mulleres e homes para acadar unha integración transversal dos asuntos de xénero en todas as políticas, plans e programas que se desenvolvan.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here