Mellora do control de tráfico e sinalización na rede ferroviaria de Galicia

Adif aproba a licitación da redacción dos proxectos por un importe de 3.146.000 euros. O obxectivo das melloras é aumentar a capacidade e fiabilidade da rede, así como mellorar a calidade do servizo.

Estación de Monforte / XdL

Adif aprobou a licitación, por importe de 3.146.000 euros (IVE/IVE incluído), da redacción dos proxectos construtivos do subsistema de control, mando e sinalización asociados á rede ferroviaria de Galicia. A mellora dos sistemas de control de tráfico e sinalización enmárcase nas actuacións para a potenciación do Corredor Atlántico, que inclúe a conexión ferroviaria con Galicia a través do eixo A Coruña-Vigo-Ourense-León.

O obxectivo final destas actuacións é aumentar a capacidade e fiabilidade da rede ferroviaria para incrementar os tráficos tanto de pasaxeiros como de mercadorías, mellorando a calidade do servizo.

Ademais das actuacións orientadas a modernizar a rede (electrificación, implantación do ERTMS, etc.), o Corredor Atlántico inclúe as conexións ferroportuarias e outras instalacións loxísticas. Tamén están contempladas a saída ferroviaria sur de Vigo e a conexión entre Ourense e Lugo.

Estas actuacións non forman parte da Rede Básica e, por tanto, non forman parte do Corredor Atlántico europeo en sentido estrito, pero si están dentro das actuacións previstas e teñen contempladas dotacións a tal fin.

Doutra banda, todo o Corredor Atlántico terá implantado o sistema ERTMS e a electrificación no ano 2030, tal e como establecen os requisitos europeos, pero non dispoñerá inicialmente de vía de ancho estándar (1.435 mm), xa que non é esixible para os corredores da Rede Básica ferroviaria.

Con todo, a implantación do ancho estándar é un obxectivo a medio/longo prazo e planificarase por fases para non prexudicar aos operadores ferroviarios actuais e potenciais nin deixar illados aos portos. Neste sentido, o Ministerio de Fomento está a traballar sobre unha estratexia que contemple, entre outros, este aspecto.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here