Melloras no equipamento da depuradora de Quiroga por 30.000 euros

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, rematou os traballos de mellora da estación depuradora de augas residuais que dá servizo ao núcleo urbano de Quiroga, nos que investiu 28.800 euros.

Rúa Real Quiroga / RTMQ Quiroga

A depuradora dotouse de novo equipamento para mellorar o control e medición do caudal de auga residual entrante e de auga tratada. Así, incorporáronse senllos caudalímetros de entrada e saída, un contador electrónico e outros aparatos de comprobación do rendemento da instalación.

Así mesmo, incluíuse unha segunda bomba de apoio no pozo de bombeo de entrada para garantir o funcionamento da depuradora, xa que con só unha bomba poderían producirse danos, e mesmo verteduras, en caso de avaría.

O delegado territorial concreta, “ademais de evitar posibles vertidos por fallos no pozo de bombeo, conseguimos unha monitorización completa da planta, coa que se poden detectar posibles anomalías no funcionamento e resolvelas coa maior axilidade”.

Arias subliñou a importante colaboración que presta a Xunta ás Administracións Locais na planificación, execución e financiamento de infraestruturas hidráulicas de abastecemento, saneamento e depuración, que son servizos de competencia municipal básicos para a cidadanía.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here