Relatorio de deficencias no Centro de Saúde e PAC de Chantada

O novo modelo de xestión de caixóns de atención primaria e nos almacéns convencionais levanta as protestas dos profesionais do Centro de Saúde e PAC de Chantada.

Espirometría / rvgips.com

Os traballadores do Centro de Saúde e PAC de Chantada presentaban o14 de xaneiro, no Rexistro do Hospital de Monforte de Lemos, un escrito dirixido ao Xerente da Eoxi Lugo, Cervo e Monforte no que mostran o seu malestar co que está acontecendo no seu Centro Sanitario. Catro día despois, a CIG Saúde Monforte levou ese escrito ao Comité de Centros de Atención Primaria. A día de hoxe non tiveron ningún tipo de resposta, a pesar dos graves problemas que está tendo o servizo.

Nesta situación deciden facer público o escrito no que relatan a deficiencias. Con respecto á calidade dos materiais falan de esparadrapo que non pega, termómetros con moita variabilidade e pouca precisión ou sistema de sueros, cada vez, de peor calidade. Aseguran non recibir artigos que si recibían antes e que son necesarios para a práctica asistencial, como o pegamento de feridas. A esto engaden que o material subministrado é insuficiente e que se producen moitas trabas administrativas para dar solución aos problemas que xorden cos pedidos, por exemplo, non atendendo os correos electrónicos que remiten os peticionarios.

A pesar de implantar, fai 8 meses, o Programa de Espirometrías, non se pon en marcha porque non remitiron a estación metereolóxica. Non se repoñen as tarxetas extraviadas no almacén de caixóns, polo que non mandan o material solicitado. Os traballadores falan tamén de deficiencias graves nas instalación e material inmovilizado; como unha única toma de osíxeno, dous Ecg obsoletos e só un funciona correctamente, a falta de baño para pacientes no PAC, o pulsiosímetro pediátrico tamén compartido co Pac, tensímetros dixitáis e impresoras estragadas, servizo de recollida/entrega de laboratorio ineficaz e falta de mantenemento no esterilizador, entre outras carencias.

Con estes antecentes, os traballadores solicitan no seu escrito, o urxente nomeamento dun Coordinador de Enfermaría para o SAP de Chantada, maior flexibilidade nos pedidos, canles de comunicación máis eficaces, maior control de calidade por parte de Eoxi Lugo, A Mariña e Monforte e vixianza dos artigos subministrados, maior estocaxe, realización das obras necearias para que o Centro de Saúde conte con dúas tomas de O2e a construción dun baño propio para os pacientes no Pac de Chantada. Os traballadores solicitan que cando se faga o Plan de Necesidades do 2019 se lle concedan ao Centro de Saúde as dotacións que agora faltan ou están en mal estado.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here