Plan de axudas crise Covid para autónomos e empresarios de Quiroga

Este primeiro plan consistirá en non cobrar o recibo de auga, lixo... deste primeiro trimestre do ano 2021 ás empresas e autónomos que tiveron os seus negocios pechados.

Letreiro que anuncia a entrada en Quiroga / XdL

O concello de Quiroga pon en marcha o I Plan de Axudas ás persoas traballadoras autónomas e empresarios de Quiroga afectados pola crise da COVID-19 e que tiveron que pechar os seus negocios e empresas con motivo das medidas que entraron en vigor o día 27 de xaneiro.

Este primeiro plan será para non cobrar o recibo de auga, lixo… deste primeiro trimestre do ano 2021 ás empresas e autónomos que tiveron os seus negocios pechados. A medida que se vaian pronunciando as actuacións que van levar a cabo as demais administracións:  Xunta, Deputación e resto de concellos, o concello de Quiroga elaborará o seu II plan  de axudas, para non solapar axudas. 

Os interesados en acollerse a este plan deben poñerse en contacto co concello de Quiroga, dende o 1 ao 10 de marzo de 2021, mediante unha chamada telefónica ó número 982428001, nas oficinas municipais ou a través da sede electrónica do concello de Quiroga:  https://concellodequiroga.sedelectronica.es  presentando unha solicitude xenérica. 

Tamén se vai aplicar unha axuda aos vendedores de venda ambulante e polbeiras que habitualmente veñen á Feira de mercado os días 10 e 27 de cada mes.  Na feira do día 27 de febreiro, e do 10 e 27 de marzo non se van cobrar estas taxas. 

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here