Axudas en Folgoso do Courel para transporte e material escolar

As solicitudes deberán presentarse ata o 15 de novembro de 2020 no Rexistro Xeral do Concello de Folgoso do Courel de 09:00 a 14:00 horas.

Nenos Folgoso do Courel / concello Folgoso do Courel

As axudas para transporte están destinadas a sufragar os gastos de desprazamento daqueles alumnos/as do Concello que estudan fóra do termo municipal durante o curso 2020/2021 coa finalidade de axudar na súa formación durante a etapa educativa de Bacharelato, Formación Profesional ou Universitaria, 

As axudas serán como máximo de 200 euros por cada solicitante. O importe das axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas doutros organismos públicos ou privados, supere o custo da actividade subvencionada.

O Concello de Folgoso do Courel convoca ademais as axudas para a adquisición de material escolar de alumnas/os de Educación Primaria e Secundaria do CPI Poeta Uxío Novoneyra do Concello de Folgoso do Courel e para os alumnas/os de Educación Infantil (2º ciclo).

Primaria e secundaria. As axudas serán como máximo de 50 euros por cada fillo que estea a cursar estudos de educación primaria e secundaria no CIP Poeta Uxío Novoneyra, no curso 2020-2021.

Infantil. As axudas serán como máximo de 150 euros por cada fillo que estea a cursar estudos de educación infantil (2º ciclo) de 3 a 5 anos no CIP Poeta Uxío Novoneyra, no curso 2020-2021.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here