Quiroga brinda co seu viño no último pleno do ano

Por tratarse da derradeira sesión plenaria deste ano, a corporación municipal aproveitou para felicitar as festas e o aninovo a todos os veciños e con viño das tres adegas de Quiroga, facer un brinde por Quiroga e polos quirogueses.

Brinde Quiroga Nadal 2021 / Concello de Quiroga

A corporación municipal celebraba a derradeira sesión plenaria deste ano. O primeiro punto aprobado por unanimidade foi a ratificación  do convenio de colaboración educativa entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a realización de prácticas académicas externas curriculares ou extracurriculares do alumnado de todas as titulacións oficiais de grao e máster universitario impartidas na Universidade de Santiago de Compostela.

A continuación tamén se aprobaba por unanimidade a proposta da  ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos. Como explicou o alcalde – presidente, Julio Álvarez, esta ordenanza fíxase a través dun convenio coa Deputación Provincial que aprobarán a maioría dos concellos da provincia de Lugo para esixir que as empresas que aproveitan os recursos eléctricos do municipio, paguen algo máis por ese aproveitamento.

O último punto tratado foi unha moción do grupo municipal popular para mostrar o apoio ás forzas e corpos de seguridade do estado e policías locais para esixir ao Goberno de España que non modifique a Lei de Seguridade Cidadá.

        

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here