Recuperación do conxunto arquitectónico do Reboredo, en Láncara

As instalacións rehabilitáronse cunha achega de 171.000 euros, a metade do investimento subvencionable a través do GDR Montes e Vales Orientais.

Visita a Láncara / Delegación Territorial

A iniciativa promovida por María Pilar Toirán, consiste na posta en marcha dun aloxamento turístico e un centro para actividades complementarias de ocio e de formación relacionadas cos recursos naturais, como a pesca, as castañas ou a micoloxía.

O proxecto recibiu financiamento da Xunta a través do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Montes e Vales Orientais, que está a “favorecer a ampliación e a diversificación do tecido produtivo da zona, sufragando actuacións de modernización do sector primario e de consolidación doutros sectores emerxentes, especialmente o turístico”, segundo afirmou o delegado territorial da Xunta, José Manuel Balseiro.

No mesmo municipio o GDR subvencionou recentemente unha instalación fotovoltaica para mellorar a eficiencia enerxética dunha granxa avícola, en Sambreixo, neste caso achegando 13.800 euros -o 35% do investimento subvencionable-.

O delegado subliñou que ambos proxectos exemplifican o modelo de negocio polo que apostan os GDR, “empresas sostibles dende o punto de vista económico e medioambiental, que rendibilizan os recursos locais, xeran emprego, dinamizan o entorno e axudan a fixar poboación no rural”.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here