As licenzas de hostalería segundo Por Chantada

Por Chantada recórdalle a Manuel Lorenzo Varela as obrigas marcadas polo decreto do goberno autonómico, e solicítalle se dirixa aos negocios afectados, informándoos da Lei de Espectáculos e a lexislación que a desenvolve.

Chantada / XdL

No inicio de 2018 entrou en vigor a Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas da Galicia, que, fora duramente criticada por varios dos colectivos afectados, desde as comisións de festas e festivais ata ás salas de concertos e locais hostaleiros que complementan a súa actividade con programación cultural, aos que aquela lei condenaba ao feche. 

O 14 de outubro de 2019, o DOG publicou o Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e estabelecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación na materia. O seu contido afecta ás comisións de festas e aos locais hostaleiros e corrixía parcialmente os aspectos máis lesivos da lei para o que unha das pancas esenciais é o obriga para os concellos de realizaren a adaptación das licenzas municipais a esta lei nun prazo de dous anos desde o 14 de outubro de 2019.

No tocante aos horarios, desenvolveuse o decreto mediante unha orde, á que Por Chantada alegou en setembro de 2019 no período de exposición pública. “Coma sempre o Concello de Chantada nen estaba nen se esperaba a pesar de contar con máis medios e dedicacións exclusivas,” aseguran desde o Por Chantada. “Este crónico desleixo fai que Chantada vaia esmorecendo e atinxe directamente tamén á economía local. Nesta ocasión, as consecuencias impactarían na cultura e na hostalaría precisamente os sectores máis castigados pola pandemia.”

Á vista de que os prazos postos pola Xunta de Galicia están preto de esgotarse; Por Chantada presenta por rexistro escrito recordándolle a Manuel Lorenzo Varela as obrigas marcadas polo decreto do goberno autonómico, e solicitándolle que de xeito inmediato se dirixa aos negocios afectados, informándoos da Lei de Espectáculos e a lexislación que a desenvolve. “O Concello debe outorgarlle ás persoas afectadas un prazo para realizar os tramites pertinentes, e antes de que venza o tempo estabelecido pola Xunta, a Xunta de Goberno Local, que é o órgano neste caso competente, debe aprobar as licenzas axeitadas á lei.”

Lembran desde Por Chantada que o Goberno local segue sen elaborar as bases para repartir os 50.000€ orzamentados para axudas COVID-19 en bonos. “Agardamos que, novamente grazas ao traballo e constancia de Por Chantada, o Leviatán local saia do seu sono profundo e a situación se resolva en favor dos referentes culturais do noso concello,” conclúen.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here