Adif licita a instalación do telemando de enerxía da liña Ourense-Monforte-Lugo

Este contrato enmárcase nas actuacións de mellora que Adif leva a cabo no tramo en servizo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo co obxectivo de cumprir cos compromisos de optimización das condicións de explotación comercial do traxecto en parámetros tales como a fiabilidade, o confort e os tempos de viaxe.

Ferrocarril Ourense-Monforte / Subdelegación do Goberno

Adif licitou o contrato de obras de instalación do telemando de enerxía da liña ferroviaria convencional Ourense-Monforte de Lemos-Lugo por un importe de 2.010.928,35 euros (IVE/IVE incluído). O contrato abarca a instalación, a realización de probas e a posta en servizo dos elementos relacionados co telemando de enerxía deste tramo de ferrocarril que, ao termo dos traballos, estará electrificado na súa totalidade.

O sistema de telemando ten como finalidade o telecontrol e supervisión do sistema de catenaria e do sistema de distribución de enerxía en media e baixa tensión, así como a supervisión e xestión de eventuais incidencias de todos os sistemas baixo o seu control. Nunha primeira fase este telemando de enerxía controlará e xestionará, en tempo real e desde un centro de control, distintos sistemas do tramo Monforte de Lemos-Lugo, como son un centro de autotransformación final e un centro de autotransformación intermedio, unha subestación de tracción (Oural), seccionadores da liña aérea de contacto (catenaria), e a subministración de enerxía a edificios técnicos, a calefactores de agullas e a outros sistemas.

Nunha segunda fase controlará os distintos sistemas do tramo Ourense-Monforte de Lemos, como son un centro de autotransformación final e un intermedio, e os centros de transformación-centro elevador de Canabal e de Vos Peares. Así mesmo, tamén controlará seccionadores da liña aérea de contacto (catenaria) e a subministración de enerxía a edificios técnicos, a calefactores de agullas e outros sistemas.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here