A nova Zona D mellorará o urbanismo do centro de Monforte, asegura o alcalde

O Proxecto da “Zona D” corresponde a unha zona en forma de rectángulo recortado que inclúe os terreos que están ubicados entre o Paseo do río Cabe, as traseiras dos edificios da Rúa Avda. de Galicia, as traseiras dos edificios da Rúa Cardenal (BBVA, supermercado) e unha pequena parte do Parque dos Condes que se corresponde co lugar onde está ubicado o muro de peche e a pérgola.

Zona D plano / Concello de Monforte

José Tomé recordou que no ano 2000, a Corporación de entón, aprobou definitivamente unha modificación das Normas Subsidiarias de Planeamento o día 12 de abril e publicouse no B.O.P. de Lugo o día 26 de abril do mesmo ano, baixo a modalidade de Sistema de Compensación, que legalmente lle correspondería desenvolver ós propietarios, cousa que, 23 anos despois, non se produciu.

“Diante desta situación e logo da experiencia positiva da Zona C, dende o Equipo de Goberno, decidimos tomar a iniciativa e propuxemos ó Pleno do Concello o cambio do Sistema de Compensación polo Sistema de Cooperación, onde a iniciativa xa lle corresponde ó Concello”, explicou o rexedor monfortino. Así, este cambio permite ó Concello tomar a iniciativa para proceder á urbanización deste novo espazo urbano, que dará fachada á rúa Cardenal e ó Parque dos Condes, o que vai supoñer unha mellora urbanística significativa.

O proxecto de reparcelación está a exposición pública, xa que foi publicado no B.O.P. de data 24 de agosto de 2023, por 15 días hábiles que rematan o próximo 14 de setembro. O custe inicial é de 376.744,67€.

A nova Zona D suma unha superficie de 3.274 m2, pertencentes a 35 propietarios ou herdeiros incluída unha comunidade do garaxe. O Alcalde subliñou na súa intervención que “o proxecto permitirá eliminar unha pequena bolsa de maleza, abrindo un novo vial que comunicará a rúa Cardenal co Paseo do Río e vai xerar novas parcelas edificables con baixo impacto, e tamén unha pequena zona verde, que mellorará e poñerá en valor esa zona que se proxecta cara Nosa Señora da Antiga”.

“Despois da excelente experiencia da Zona C”, continuou José Tomé, “estamos convencidos de que na Zona D ocorrerá o mesmo, aínda que o seu ámbito é máis reducido, pero non menos importante debido á zona na que se atopa”.

Cando a urbanización da Zona D estea rematada o reparto dos novos terreos será o seguinte:

  • Zonas verdes: 541 m2.
  • Viais: 1.550 m2.
  • Edificables: 1.182,95 m2 dos cales 1.126 m2 poden dar lugar a baixos e 3.958 m2 a uso de vivenda.
  • As alturas modificables serán de baixo + 3 na zona que linda co Banco de Bilbao e de baixo + 1 na zona que linda co Paseo do Río Cabe.

O Alcalde lembrou que no informe e na licenza do edificio do BBVA do ano 1969, establecía a obriga de deixar unha franxa de 3,5 metros parella ó muro de peche dos Escolapios que se debía prolongar ata o río Cabe, cousa que os promotores do edificio non cumpriron, dado que solo se cumpríu para a entrada do garaxe. Esta reserva de terreo era debido a que xa no ano 1969 tiñan a previsión de facer unha calle de 7 metros de ancha, aportando outros 3,5 metros da horta dos Escolapios. Coa modificación das normas subsidiarias prevese unha rúa de 12 metros que inclúe unha rotonda nas proximidades do río Cabe.

O Alcalde remarcou o seu convencimento de que a Zona D resultará moi ben acollida polos veciños e veciñas de Monforte, tendo en conta a excelente experiencia vivida coa Zona C e dada a importancia da zona afectada, a pesar de que o ámbito de actuación é mais reducido.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here