A Xunta lamenta non saír na foto

Chantada celebra o 24 de agosto unha nova edición do Folión de Carros, Festa de Interese Turístico Galego.

Presentación Folión de Carros / Folión de Carros de Chantada

O 13 de agosto presentábase o Folión de Carros de Chantada, cita á que a organización, a Asociación Amigos do Folión, non invitiu á Xunta de Galicia. O Folión conta cunha achega de 7.500 euros da Xunta de Galicia, a contía máxima prevista para as festas de interese turístico galego.

A Administración autonómica lamenta esta omisión e lembra que sempre mantivo unha actitude colaboradora coa asociación cultural que organiza o evento, prestando apoio económico para o desenvolvemento e cooperando coa súa promoción.

A subvención concedida este ano ao Folión de Carros responde aos máximos previstos nas disintas liñas: 3.000 euros da Consellería de Cultura e Turismo para sufragar investimentos directamente vinculados ao apoio, promoción e difusión da festa; 1.500 euros a través do convenio con Abanca que auspicia a citada consellería, e outros 3.000 euros pola adhesión a un programa da Secretaría Xeral da Igualdade.

Polo que respecta a este último, a Xunta ofrece a oportunidade de incluír durante a celebración das festas de interese turístico unha campaña de información e sensibilización fronte á violencia sexual en espazos públicos, Agresión Off. Eu digo non á violencia sexual, sufragada pola Secretaría Xeral da Igualdade.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here