Bóveda estuda suspender taxas e impostos aos afectados economicamente

Creouse ademais un foro de debate e suxestións sobre as medidas que o Concello pode adoptar para minimizar os efectos da pandemia do coronavirus no termo municipal de Bóveda.

Concello de Bóveda / XdL

O Concello de Bóveda anunciaba este xoves, 19 de maro, que vén de crear unha Comisión Municipal de seguimento da evolución do coronavirus. Na primeira reunión acordou estudar a suspensión de cobro de taxas, así como todos aqueles aprazamentos e fraccionamentos de taxas, impostos, etcétera, que fose preciso levar a cabo para os sectores económicos afectados, familias, empresas, etc. Unha medida que a Comisión Municipal desenvolverá nos vindeiros días.

Tamén se tomou a decisión de avaliar a necesidade de pechar as áreas recreativas, e seguir atendendo á cidadanía, en especial ás persoas máis vulnerables, así como manter a colaboración coas autoridades sanitarias, como se vén facendo desde que se decretou o estado de alarma.

Entre os acordos está facilitar medidas que favorezan o traballo dende as súas casas aos empregados públicos na medida do posible, e sempre que sexa viable a prestación dos servizos públicos por medios non presenciais.

A comisión está integrada polo alcalde, José Manuel Arias, e catro vogais:

  • 1º Tte. De Alcalde e Delegado de Obras, D. José Luís Ribera Saco.
  • 2º Tte. De Alcalde e delegado de servizos sociais D. Dionisio Blanco Rubiños.
  • A traballadora e Coordinadora de Servizos Sociais, Dna. Begoña Sánchez Roura.
  • O Secretario-interventor, D. Luís Eduardo Matías Sánchez.

Prestación de servizos

O Concello de Bóveda continúa coa súa actividade administrativa, pero adoptáronse medidas para evitar aglomeracións no Rexistro Municipal e en calquera servizo de Atención ao Público, acudindo á cita previa para que non se formen colas.

Recoméndase facer as xestións administrativas de xeito telemático a través da Sede electrónica do concello de Bóveda:

https://concellodeboveda.sedelectronica.es/info.0

Priorízase a atención telefónica e telemática. O servizo de limpeza incrementarase nas dependencias municipais, centros de saúde, Casa da Cultura e Grupo Escolar, mantendo especial coidado na limpeza e desinfección das superficies ás que acceda o público. En canto ao persoal de servizo de axuda no fogar mantéñense os servizos imprescindibles de atención persoal e mantemento de alimentación e medicación. Os usuarios de suspensión temporal teñen seguimento telefónico a través das súas auxiliares.

Tamén se lle proporcionou ao persoal instrucións para previr a transmisión do coronavirus e se reorganizaron os horarios cos servizos básicos e imprescindibles.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here