O Sergas paraliza a contratación de enfermeiras especialistas en enfermaría familiar e comunitaria

A Atención Primaria en Galicia postúlase como a columna vertebral de todo o sistema sanitario, ao redor da que pivotan o resto de servizos, e non só a porta de entrada ao sistema sanitario. Pero para poder levar a cabo este cambio de paradigma, é necesario que os equipos de Atención Primaria estean correctamente dotados de persoal e mellor preparados. No caso da enfermaría, estariamos a falar das especialistas en familiar e comunitaria.

Sanitarios, médicos, enfermeiras e auxiliares están na primeira liña de loita contra o coronavirus Covid-19 | Fonte: EFE

Recentemente, o Consello Xeral de Enfermería publicou un informe que sitúa á enfermaría en Galicia como a segunda con peor cociente enfermeira/paciente de España, só por baixo de Murcia e sendo Pontevedra a provincia con peor cociente de toda España. Para paliar esta situación de déficit de enfermeiras, o SERGAS pediu ás facultades de enfermaría que aumenten o número de alumnos, así como, un aumento das prazas de enfermeira residente na formación sanitaria especializada. Sen dúbida, incrementar o número de enfermeiras é necesario, pero tamén o é aumentar a eficiencia do sistema de contratación e situar a cada profesional no posto no que poida desenvolver ao máximo as súas competencias.

Segundo un informe realizado por AGEFEC sobre a situación das enfermeiras especialistas en familiar e comunitaria, apréciase que máis do 20% dos rexistrados na bolsa de contratación temporal de Galicia irán traballar fóra da comunidade. O SERGAS non ten atractivo laboral en comparación con outros servizos de saúde españois, como é o caso de Baleares, que acaba de facer un chamamento público para a contratación inmediata de enfermeiras coa esta titulación en Atención Primaria, ou Asturias, que ofrece contratos de longa duración a este enfermeiras nada máis terminar a súa formación. En Galicia, con todo, estas especialistas vense obrigadas a aceptar contratos noutros ámbitos baixo risco de ser penalizadas (o 16% da bolsa de contratación está a traballar noutros ámbitos distintos aos da súa especialidade) desperdiciándose así todo o tempo e diñeiro empregado na súa formación (a formación de cada enfermeira especialista en enfermería familiar e comunitaria cústalle ás arcas públicas 60.000€ por residente)

Este setembro saíron ao mercado laboral 34 nuevo enfermeiras especialistas en enfermería familiar e comunitaria, que sumadas a aquelas que obtiveron o título a través da vía excepcional, fan un total aproximado de 100 novas enfermeiras de familia que ven frustradas as opcións de desenvolver a súa profesión debido a esta falta de fidelización e de planificación dos recursos humanos. Son demasiadas enfermeiras para estar abocadas a un futuro laboral incerto, precario e fóra do seu ámbito competencial.

Galicia queda atrás, mentres que no 2016 foron pioneiros coa creación da categoría enfermeira especialista en enfermería familiar e comunitaria en España e en 2017 coa publicación da primeira oferta pública de emprego para esta especialidade, agora estáncase facendo caso omiso ao Plan de Acción de Atención Primaria e Comunitaria 2022-2023 do SNS, que expón claramente a necesidade de fomentar, priorizar, consolidar e fidelizar aos e ás enfermeiras que estean en posesión do título de enfermeira especialista en enfermería familiar e comunitaria.

A implantación da especialidade está a ser lenta e desigual nas distintas Áreas Sanitarias e estas son cada vez máis conscientes da necesidade de dotar de enfermeiras especialistas os seus servizos de Atención Primaria, con todo, están a ver que as súas solicitudes de novas prazas non están a ser aprobadas pola Consellería de Sanidade. Esta é unha situación que non se pode demorar máis no tempo, é incomprensible que existindo unha necesidade tan clara con persoal dispoñible non se tomen as medidas necesarias respecto diso. O SERGAS non pode permitirse o luxo de deixar escapar aos seus mellores profesionais cando máis os necesitan e a poboación require de profesionais que lles proporcionen coidados de calidade.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here