Por Chantada ve indicios de desviación de poder na modificación do PXOM e presenta 18 alegacións

Por Chantada presenta 18 alegacións coas que asegura quere mellorar a modificación pontoal número 8 do PXOU de 1985, que segue en vigor no Concello de Chantada.

Chantada / Por Chantada

Por Chantada califica de “rechamante a présa coa que chega esta modificación, aprobada nun pleno extraordinario despois de botar anos sen facer nada, ao tempo que se promete o novo PXOM, que leva décadas en trámite e nunca se traduciu en nada.”

Consideran que a modificación non soluciona cuestións como a falta de solo urbanizable para vivenda unifamiliar nas aldeas e unha das mocións refírese á deficiente delimitación dos núcleos rurais no PXOU en vigor, “que esta MP non aproveita para solucionar. Hai lugares que non se contemplan como tales e seguen fóra de ordenación, outras aldeas que non engloban todas as vivendas en solo de núcleo rural e tamén sitios sen un só metro cadrado para novas construcións impedindo deste xeito calquera nova construción e concentrándoa toda na vila co cal se favorece aínda máis o baleirado das aldeas e o crecemento en araña da trama urbana vilega”, aseguran.

Por Chantada responsabiliza ao rexedor local das “deficiencias urbanísticas” e critica ter presentado esta modificación no mes de agosto “e pola porta de atrás furtando o necesario debate e participación da viciñanza. Semella máis ben unha cacicada para arranxar expedientes de disciplina urbanística en curso.”

Insisten desde Por Chantada no principio constitucional de irretroactividade das normas e en garantir a igualdade de direitos de todas as persoas administradas. “A lei é moi clara cando afirma que os instrumentos urbanísticos, deben fundamentase en razóns de interese público debidamente xustificadas, xa que se se atende a casuísticas particulares e non ao ben común incórrese nunha desviación de poder”, conclúen.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here