Monforte mellorará 13 rúas despois da Semana Santa cun investimento de 300.000€

O alcalde de Monforte, José Tomé, vén de presentar once novos proxectos que comezarán a executarse despois de Semana Santa e que suporán a mellora de 13 rúas da cidade.

Monforte de Lemos / XdL

Por unha banda nas rúas Curros Enríquez, Pontevedra, Caneiro e Ribeira mellorarase o firme e pintaranse as marcas viais, de símbolos e cebreados. Ademais na Rúa Caneiro farase un recalce das tapas de rexistro na calzada con dado de Formigón, para nivelar a rasante e colocar novas rexillas para a captación de pluviais. Faríase renovación completa do pavimento nun total de 852 metros lineais (297m na Rúa Curros Enríquez, 328 m. nas Rúas Pontevedra e Ribeira e 227 m. na Rúa Caneiro) cun orzamento de 118.800€, dos que 37.706,45€ corresponden á Rúa Curros Enríquez, 39.929,93€ á Rúa Caneiro e a diferencia, 41.164,11€ ás outras dúas rúas mencionadas.

Nas rúas Fontecha, Tomás Vázquez e o camiño lateral ao Museo do Ferrocarril tamén se renovará o firme fresando os entronques iniciais e finais das vías mencionadas previamente á colocación dunha nova capa de rodadura de aglomerado en quente. Nas Rúas Tomás Vázquez e Fontecha procederase ao pintado de marcas viais incluídos símbolos e cebreados con pintura reflexiva e microesferas de vidrio. Actuarase nun total de 673 metros lineais. (105m na Rúa Tomás Vázquez, 201 m. na Rúa Fontecha e 367 m. no camiño lateral ao Museo do Ferrocarril) e cun orzamento de 59.672,3 € repartidos do modo seguinte: 13.699,42 € para a Rúa Tomás Vázquez, 22.140,99€ para a Rúa Fontecha e 23.831,89 € para o lateral do Museo do Ferrocarril.

Nas rúas Santiago e Incio ademais do fresado nos entronques iniciais e finais da vía previamente á colocación da nova capa de rodadura de aglomerado en quente, hai que proceder á apertura da caixa e rechear con zahorra compactada. Renovarase o pavimento nun total de 550 metros lineais. (210m na Rúa Incio e 340 na Rúa Santiago) cun orzamento de 65.499,86 € dos que 28.584,45€ serían da Rúa Incio e a diferencia, 36.915,41€ serían da Rúa Santiago.

Nas rúas Travesía e Veiga RÚA TRAVESÍA A VEIGA renovarase tamén o firme cunha intervención en 131m lineais e un ozamento de 10.852,90 €. Nas rúas Irmandiños e Mato interrvirase en 273 m lineais concretamente 183m na Rúa Irmandiños e 90 m na Rúa Mato, cun orzamento de 16.071,63 €

Na Tavesía Malecón e A Peña vaise colocar un novo pavimento de formigón semipulido, unha beirarrúa de bordillo de formigón e baldosas de cemento nun dos laterais e do outro lado, vanse crear 3 plazas de aparcamento e rematarase a acera de pedra que hai na actualidade. Por último, pintaranse as marcas viais. Actuarase en 45 m de lonxitude cun orzamento de 26.903,45 €

O rexedor concretou que as obras vanse a contratar xusto despois de Semana Santa e anunciou ademáis que “próximamente tamén se iniciarán actuacións no Barrio do Casar e nalgunha pista rural que debido á extracción de madeira con camións pesados deterioráronse e bacheáronse, por iso, queremos rexeneralas o antes posible. Isto supón a continuidade do desenvolvemento dun ambicioso programa de melloras de infraestruturas urbanas e da rede viaria da nosa cidade e das nosas parroquias”.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here