A Gardería Infantil de Monforte abre o día 1 prazo de reserva de prazas

Reserva de praza por RENOVACIÓN do 1 ao 8 de xuño ambos inclusive e reserva de praza de solicitudes por NOVO INGRESO do 1 ao 15 de xuño ambos inclusive.

galiciangarden.com

O alcalde de Monforte asina un decreto para modificar os prazos establecidos no Regulamento para a presentación de solicitudes para o procedemento de ingreso na Gardería Infantil Municipal, reanudando o prazo para a presentación de solicitudes de reserva de praza por RENOVACIÓN do 1 ao 8 de xuño ambos inclusive e establecendo como prazo para o procedemento de reserva de praza de solicitudes por NOVO INGRESO do 1 ao 15 de xuño ambos inclusive.

Requisitos para a solicitude de reserva de praza

Aquelas persoas que desexen tanto renovar praza como solicitar un novo ingreso na Gardería Municipal deberán cubrir a correspondente folla de solicitude (renovación ou novo ingreso) e presentala, preferentemente por vía telemática a través da Sede Electónica do Concello, tal e como recomendan as autoridades sanitarias por mor do Covid-19, e tamén no Rexistro municipal. A solicitude deberá ir acompañada do xustificante bancario de ter efectuado o pago de 40 euros en concepto de fianza previa á reserva de praza na entidade Abanca, na conta nº 2091 0126 99 3040027693, descontándose esta cantidade do importe global da matrícula de resultar adxudicatario, e reintegrándose o importe da fianza no caso de non ser adxudicatario.

Tanto a solicitude coma os requisitos para a solicitude de prazas na Gardería Municipal poden atoparse na páxina web oficial do Concello e tamén estarán dispoñibles fisicamente no Rexistro municipal así como na Gardería, co fin de dar as maiores facilidades posibles ós cidadáns. Para calquera dúbida en relación á Gardería Municipal, poderán prantexalas no teléfono do Centro de Información á Muller do Concello de Monforte: 982 416 350.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here