O concello de Monforte recorrerá a sentenza pola que Aqualia tenlle que pagar máis de millón e medio de euros

O concello de Monforte segue gañando sentenzas, Aqualia tenlle que pagar máis de millón e medio de euros. Pero José Tomé tamén anuncia, que “dende o Concello imos recorrer esta sentenza porque cremos que a cantidade que se reclamou a través do acordo tomado polo Pleno é a que debe ser aboada por Aqualia”.

Casa do Concello Monforte / Concello de Monforte

No Pleno de 24 de febreiro de 2020 o concello de Monforte requiría a Aqualia, a cantidade de 2.221.980,36 euros, máis os intereses de demora, polas obrigas contractuais incumpridas por esta empresa entre os anos 2001 e 2003. A empresa interpuxo recurso e agora a sentenza nº 269/2021 ditada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Lugo, desestima o recurso contencioso-administrativo interposto.

Do total demandado polo Concello, a sentenza recoñecelle á empresa o investimento de 734.276,46 euros en obras, pero obrígalle a abonar ó Concello a cantidade de 1.671.671,22 euros, ós que se deberán engadir intereses, a computar dende a data de requirimento formal á empresa, en marzo de 2018.

 “Novamente a xustiza danos a razón, e xa son varias sentenzas favorables fronte a Aqualia. Nesta ocasión supón unha cantidade económica de enorme importancia, pois é superior ós 1,6 millóns de euros. É unha excelente noticia para este Concello, porque permitirá levar a cabo importantes investimentos en infraestruturas e actuacións de mellora para o municipio”, salientou o rexedor monfortino.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here