O concello de Monforte e a concesionaria da piscina reúnense para solucionar os problemas do servizo

O Concello de Monforte reuniuse este mércores, 29 de xaneiro, coa empresa Alacer-Ocio, concesionaria da xestión da piscina municipal de Monforte, para analizar a problemática da xestión da piscina.

Piscina Municipal Monforte / Concello de Monforte

Na xuntanza levouse a cabo unha análise dos distintos aspectos que conduciron á situación actual de impago aos traballadores da piscina, dende que a empresa Alacer-Ocio se fixo cargo da cesión do contrato no primeiro semestre do ano 2015. A empresa adxudicataria manifestou que había un desequilibrio económico-financeiro.

Por parte do Concello, o Alcalde manifestoulle a súa vontade de colaborar para solucionar os problemas que se veñen producindo na xestión da piscina, pero que a empresa tiña que aportar a documentación que acredite o desequilibrio manifestado verbalmente, para iso celebrarase unha nova xuntanza o 12 de febreiro ás 12.00.

Se a empresa cumpre o acordado, o Concello ten intención de levar o acordo que se alcance ó Pleno do día 24 do mes de febreiro para que, unha vez cumpridos os trámites legais de publicación e exposición ó público, se corrixa o desequilibrio, se finalmente se demostra.

Diante da empresa, o Concello amosou a preocupación polo retraso no pago de salarios ós traballadores, manifestando a empresa que pagaría o antes posible, pero que estaba pasando unha dificultade importante de tesourería.

O Alcalde espera que na reunión do próximo día 12 a empresa acredite documentalmente as súas pretensións para poder alcanzar un acordo que permita finalizar coas dificultades que está atravesando o servizo, para que os traballadores poidan percibir os seus salarios e podelo aprobar no primeiro pleno que se celebre.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here