O profesor monfortino Javier Saco, outra vez entre os mellores de España

Días atrás coñecíase a nominación aos premios Educa Abanca deste mestre do Colexio Escolapios de Monforte de Lemos. É o único docente galego seleccionado na categoría ESO e Bacharelato.

Javier Saco nunha presentación do "Camino Creativo de Santiago". Foto: J. Saco

O profesor Javier Saco Fernández está de novo incluído entre os mellores profesores de España, ao formar parte da lista de 10 candidatos aos premios Educa Abanca en Secundaria e Bacharelato, sendo o único de Galicia seleccionado nesta categoría.

Algúns dos motivos máis destacados do curso 2022-23 polos que foi seleccionado o mestre monfortino foron os seguintes:

-O proxecto educativo “El rincón de Leonardo” impulsado dende o Colexio Padres Escolapios para favorecer o benestar emocional do alumnado, potenciando a súa autoestima e a súa creatividade. Con el trátase de reaccionar ante a mala influencia que moitas veces exerce a tecnoloxía e a contorna tóxica na que vivimos. O Club de Leonardo é o grupo de alumnos e alumnas deste centro que decidiron participar activamente desta idea, fomentando esta mentalidade positiva como axentes de cambio social. Unha das actividades máis proveitosas que levou a cabo este grupo durante o pasado curso foi a realización dun programa de radio. Ao longo de 5 programas nos que interviñeron 19 alumnos e alumnas divulgáronse diversos contidos relacionados co uso responsable da internet, e reflexións orientadas a fomentar valores como o respecto, a igualdade, procurando incentivar a dignidade e a autoestima do alumnado. O proxecto, ademais de ter a súa propia web, tamén se divulga a través de distintas redes sociais como Youtube, Instagram, Facebook e TikTok.

Campaña de concienciación en redes –Curso 22-23– denominada #MeGustaComoEres e composta, ata o momento, por dous vídeos tipo “reel” que fan reflexionar sobre as malas influencias ás que podemos estar sometidos a través das redes sociais e ante as que debemos estar preparados, valorando o bo que temos e fomentando así a nosa autoestima. En tan só 6 meses estas mensaxes alcanzaron preto de 10.000 visualizacións a través das distintas redes do proxecto, o que dá unha idea da estupenda acollida que tivo esta iniciativa.

-Desenvolvemento de varios proxectos de curtametraxes no centro que serviron para incentivar a creatividade do alumnado, pero tamén para educar en valores. O pasado curso, a última das curtas que dirixiu co seu alumnado, “La chica de la ventana” foi galardoada co primeiro premio do certame Cineduca que organiza cada ano o Ateneo de Santiago. Co fin de darlle máis valor a este traballo, Javier Saco dinamizou a realización dunha reportaxe que expón o proceso creativo que se seguiu, e no que se inclúen testemuños de distintas persoas que contribuíron a este traballo tan especial. A curtametraxe foi tamén presentada nos “Encontros de Cinema” de Viana do Castelo (Portugal), unhas xornadas sobre cinema e educación ás que Javier Saco acudiu como convidado.

Participación un ano máis no Fancine de Lemos, esta vez nunha nova sección de micro-relatos de 20 segundos coa curta “VR”. A obra expón como as redes sociais impoñen modelos físicos irreais baseados en filtros que van distorsionando a percepción que temos de nós mesmos, deixándonos indefensos nun mundo “virtualizado” do que nos dá medo saír. O resultado foi máis que satisfactorio recibindo do Fancine o Premio do Público.

Cinema Solidadio. Outra interesante iniciativa relacionada co cinema levada a cabo durante o pasado curso consistiu en proxectar nunha sala de cinema tres curtametraxes realizadas no Colexio Padres Escolapios e dirixidas polo propio Javier Saco. Foi unha proxección solidaria e a recadación da sesión foi destinada integramente á Asociación Cultural “Luís Nieves”, a cal outorga anualmente unha bolsa musical para aquelas persoas que carecen de recursos económicos para iniciar ou continuar os seus estudos musicais. Esta iniciativa buscaba fomentar a creatividade e a solidariedade entre o alumnado favorecendo á súa vez a igualdade de oportunidades no acceso á cultura.

Gañar o certame “Ciberseguridade no cole”. Saco levou ao colexio a gañar o primeiro premio do concurso “Ciberseguridade no Cole”, evento que organiza Telefónica de España para todos os colexios de Galicia. Os alumnos Luís Manuel Pérez Medina e Rubén Pereira Cagide impuxéronse na final celebrada na Cidade da Cultura de Santiago, tras acertar todas as cuestións expostas. É a segunda vez que este profesor consegue levar aos seus alumnos á vitoria neste certame nas dúas edicións disputadas.

Innovación metodolóxica e proxectos TIC. Ademais de toda a intensa actividade e os logros devanditos, a actividade docente deste profesor destaca pola innovación e a motivación que traslada ao seu alumnado. Así, expón con frecuencia dinámicas lúdicas que incentivan o esforzo, e que tamén favorecen a integración e a equidade entre os alumnos. Así mesmo, a realización de varios proxectos no ámbito das TIC, contribuíron a traballar diferentes valores e a espertar no alumnado inquietudes por analizar e divulgar contidos de gran interese.

Algúns destes proxectos TIC foron: O proxecto “Non te enredes na rede”, sobre Redes Sociais e Internet, no que se analiza e promove o comportamento ético e responsable na internet, baseado no respecto e a empatía cara aos demais. Este proxecto foi obxecto dunha breve reportaxe realizada pola Televisión de Galicia. O proxecto “Que non te enganen”, que analiza con espírito crítico, e desde unha perspectiva ética, distintos temas relacionados coa manipulación de masas ao longo da historia, fomentando deste xeito valores como a igualdade, a xustiza, o respecto, a bondade, a liberdade, a honestidade… e o proxecto “Tecnoloxía sostible”, no que se promove a responsabilidade e o respecto polo medio ambiente, pero no que tamén se fomentou moito a creatividade, posto que todos os grupos deseñaron un logo que representa un posible proxecto ambiental para Monforte.

Premio Cineduca do Ateneo de Santiago. Foto: Colexio Escolapios.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here