Por Chantada alerta de que o 40.88% da veciñanza atópase en risco de exclusión social

Segundo Por Chantada, "non é tolerable que co 40.88% da veciñanza en risco ou en situación de exclusión social gastemos máis de 100.000 euros en festas mentres as entidades do terceiro sector receben unicamente 15.000 euros. O malgoberno é tamén deixar aos máis débiles na beira do camiño."

A exclusión social afecta á saúde e supón privacións materiais e ansiedade

A crise de 2008 tivo como corolario o choque da pandemía da Covid-19, seguida da inflación e a crise enerxética e agora, segundo todos os organismos internacionais, vai conflagar unha nova crise global. A isto engaden desde Por Chantada o crónico abandono que sofre o rural e a crise demográfica e de servizos.

Con estes antecedentes e e nesta situación, o pasado verán Por Chantada denunciou “o excesivo gasto en festas e que respondía ao feito de seren as derradeiras antes das eleicións. Cunha severa crise social ás portas non é un bo negocio a política de farola, cemento e orquestra a non ser que aspiremos só a cemiterio”.

Por Chantada aporta os seguintes datos: despois da COVID-19 e cunha crise económica ás portas o Goberno dedicou 19.701,29€ a emerxencia social nun concello con 8.134 habitantes en 2021. É dicir, 2.42€/habitante.

Segundo o INE: o 7% da poboación de Chantada sobrevive con menos de 400€ ao mes (570 persoas). A taxa galega é do 5.5% (150.000 persoas). O 13.8% da poboación chantadesa (1.123 persoas) sobrevive con menos de 600€ ao mes fronte ao 11.3% (300.000 persoas) do conxunto galego. O 26.1% da veciñanza (1.632 persoas) percebe ingresos por baixo dos 800€ mensuais. Na Galiza a taxa é de 20,6% (600.000 persoas). O 16% dos menores de 18 anos vive en fogares con ingresos por debaixo dos 7.500 euros ao ano e 26,7% en familias por debaixo dos 10.000 euros.

Procentaxe de poboación con ingresos inferiores a 10.000 euros distribuída por concellos / Praza Pública

“É indecente que con estas cifras se lle baixen impostos ás persoas máis ricas, mentres continúa a degradación dos servizos públicos, nomeadamente do ensino e da sanidade,” asegura Por Chantada, “ou se faga ir a vacinódromos aos maiores de 85 anos mentres se derreten cartos en festexos preeleitorais ou luces de Nadal. É esta a sociedade e o futuro que queremos?”

Lembran que “tras 22 anos de gobernos do señor Manuel Varela, Chantada é o concello con menor renda media per cápita da comarca ficando por baixo de concellos con semellante entidade de poboación como Allariz, Quiroga, Ribadavia ou Xinzo de Limia.”

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here