“O territorio de Galicia: 60 anos de crise”, este xoves na Pobra do Brollón

A casa da cultura da Pobra do Brollón acolle este xoves, 4 de novembro, a partir das 20.15 horas, unha charla do profesor da USC, Antonio de Vega Rodríguez. A actividade está aberta aos interesados ata completar aforo.

Presentación A Auga do Mollón arquivo / Concello da Pobra do Brollón

Partindo da consideración de que o territorio é unha construción social que nestas terras ten o seu inicio hai aproximadamente 8.000 anos, houbo períodos nos que esta construción, esta transformación do medio físico foi
previsible, foi “normal”.

Dende que Galicia conta con entidade político-administrativa, o Reino de Galicia, s.X, ate mediados do s.XX, pode considerarse que se rexeu por esta normalidade, o que por outra banda significa unha anormalidade, xa que a 1ª Revolución Industrial, segunda metade do século XVII e a 2ª RI, último cuarto do s.XIX, non tiveron implantación neste territorio, permanecendo ate ben entrado o s.XX como un “antigo complexo agrario”, alleo á evolución do seu contexto cultural.

A partir de mediados do s.XX ata o presente, o “atraso económico” de Galicia comeza a súa converxencia co entorno no que se insire: Europa, sucedéndose nun período de tempo relativamente curto, 50-60 anos, un cúmulo de transformacións, derivadas de novos paradigmas, que supoñen cambios substanciais na sociedade, que teñen a súa expresión na conformación “anatómica” do territorio. Novos usos, novas ferramentas, e por si non fora suficiente, o paradigma da globalización, que dilúe fronteiras, unifica culturas e borra as diferenzas entre o rural e o urbano, mundos claramente diferenciados nese territorio tradicional que comeza a súa disolución a partir dos anos 50 do pasado século.

Estes cambios maniféstanse en tódolos niveis e a tódalas escalas, desde un nivel planetario, ata o nivel máis capilar de calquera concello como pode ser A Pobra do Brollón, pequeno ámbito do que farase unha breve análise de como se ve afectado por estas circunstancias. Estas últimas décadas supuxeron o paso dunha economía precapitalista, con economías de subsistencia, onde o territorio foi esencialmente autoconstruído, a un territorio que con maior ou menor grao de éxito, se pretende
“planificado”, é dicir, un territorio que depende esencialmente de decisións políticas. “Este é o escenario que nos toca vivir e xestionar como sociedade.”

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here