Os necesarios enlaces da estación de FFCC de Monforte cos AVANT de Ourense e Santiago

A formación política En Marea pide que a Xunta e o Goberno do Estado se poñan mans á obra para dotar ao sur de Lugo dunhas conexións de vital importancia para as comunicacións de veciñas e veciños con Ourense e Santiago.

Tren de pasaxeiros / En Marea

O Grupo Parlamentario Mixto, a través da deputada Paula Vázquez Verao, e dos deputados Luís Villares Naveira e David Rodríguez  Estévez, vén de rexistrar unha PNL -Proposta non de Lei- no Parlamento de Galicia instando á Xunta a trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de dotar Monforte cun tren diario que saia a tempo para enlazar co AVANT que sae de Ourense ás 7:55, así como un tren de volta dende Ourense a Monforte para poder usalo na mesma xornada.

Lembran que a situación ferroviaria do interior galego leva anos deteriorándose coa desaparición de múltiples servizos ferroviarios, tanto de mobilidade de viaxeiras como de mercadorías, e coa falta de mantemento da infraestrutura, problemas aos que lle hai que sumar a diminución e o avellentamento do cadro de persoal. Ultimamente, aumentaron as avarías de trens e agravouse a falta de maquinistas. A falta de persoal faise patente cando, tras unha avería, chega a xente en bus e non hai quen poida axudar coas maletas, nunha estación que non conta con ascensor para cruzar as vías.

Sinalan así mesmo que “a situación das frecuencias e tipos de tren entre Monforte e Ourense fan inviable poder moverse para traballo ou estudos entre ambas cidades e con Santiago. Un novo servizo que conectase diariamente cos AVANT de Ourense permitiría a mocidade e ás persoas en xeral estudar ou traballar en Ourense, Santiago ou Coruña sen ter que vivir alí, e facilitaría a mobilidade a estas cidades, dende o punto de vista do turismo ou as xestións administrativas”.

Ademais desta iniciativa, En Marea ten presentadas propostas para a defensa do emprego no taller de RENFE de Monforte ou a urxencia de mellora de accesibilidade da estación de Monforte, que carece dun ascensor para cruzar os andéns ademais dun déficit de sinalización do perigo de cruzar as vías.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here