Interior Galego Vivo contra os novos impostos da auga

A Xunta de Galicia pretende aprobar dúas novas taxas que van afectar a factura da auga. Trátase de dous canons incluídos no Anteproxecto de lei para a xestión integral do ciclo da agua.

Cachóns do Asma / Por Chantada

Segundo a plataforma IGV, a nova lexislación castigará máis ás persoas consumidoras domésticas, “nomeadamente a quen teña un consumo máis baixo que, polo xeral, son fogares máis humildes. Contodo, contémplanse bonificacións de 50% para familias numerosas e fogares en risco de exclusión social, mais dende Interior Galego Vivo sostemos que para estas últimas moradas deberían ser do 100% as bonificacións. Estimacións de profesionais do sector sitúan a suba do recibo en 180% na auga dos fogares e 130% no caso das empresas.”

Así, as candidaturas integradas na Plataforma Interior Galego Vivo proporán nos municipios mocións que pretenden sacar adiante os seguintes acordos:

1.- Demandar do Goberno da Xunta a paralización do Anteproxecto de lei para a xestión integral do ciclo da agua e a súa tramitación desde o diálogo social e incorporando os principios de proporcionalidade e progresividade fiscais.

2.- Elevar á Xunta a exixencia de saneamento e depuración axeitadas nas parroquias do rural para o que son necesarias maiores dotacións e destinar parte dos gravames recadados por Augas da Galiza no municipio, de ser o caso.

3.- Instar ao Goberno galego a deseñar un plano para toda Galiza, a comezar polo interior galego e os concellos e parroquias atinxidos por figuras de protección como a de Reserva de Biosfera, para dotar con carácter urxente de sistemas de depuración de augas residuais e saneamento a estes territorios.

4.- Solicitar apoio da FEGAMP na defensa destes acordos, así como pór os mesmos en coñecemento dos concellos adheridos por se quixesen apresentar solicitudes análogas.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here