O PSOE reclámalle á Xunta un Plan de Recuperación dos Servizos Bancarios

Entre outras cousas solicitan medidas para garantir a presenza de sucursais bancarias en tódolos concellos con persoal vinculado á entidade bancaria e un horario de apertura e servizos similar ó ofertado nos grandes núcleos de poboación.

Caixeiros Monforte día 2 corentena COVID / XdL

Segundo sinalan os socialistas, nos últimos doce anos Galicia perdeu o 51% da súa rede bancaria, coa correspondente perda de empregos, no ano 2008, Galicia contaba con 18.518 persoas empregadas na banca; a día de hoxe son pouco máis de 13.000. Máis de 5.000 empregos perdidos.

Xunto ca perda de emprego, este peche de oficinas supón unha perda máis de servizos esenciais para a poboación, sobre todo para os residentes do rural, e para as persoas de máis idade. Mais de 7000 lucenses carecen de acceso ós servizos bancarios no seu lugar de residencia. Esta situación supón unha nova discriminación no acceso a servizos básicos para o rural.

Para a poboación de maior idade, que prefire os trámites presenciais, a falta de oficinas supón ter que planificar un desprazamento, sempre condicionado a cuestións como o estado de saúde, o grado de mobilidade ou dependencia, a dispoñibilidade de vehículo, a idoneidade das rutas de transporte público ou poder gastar cartos nun taxi.

Os socialistas presentan na Deputación unha moción para solicitar á Xunta de Galicia que cumpra cas competencias atribuídas nos puntos 1 e 4 do artigo 30 do Estatuto de Galicia sobre fomento e planificación da actividade económica, defensa do consumidor e usuario, e sobre institucións de crédito corporativo, público e territorial, e que elabore un Plan de Recuperación dos Servizos Bancarios na provincia de Lugo que inclúa:

  • Medidas para garantir a presenza de sucursais bancarias en tódolos concellos con persoal vinculado á entidade bancaria e un horario de apertura e servizos similar ó ofertado nos grandes núcleos de poboación.
  • A elaboración, no abano de competencias exclusivas en Consumo, e a través do Instituto Galego de Consumo e da Competencia, dunha Carta de Servizos Básicos que garanta o dereito de todos os galegos e galegas a non quedar excluídos da prestación dos servizos básicos de carácter financeiro.
  • Un plan integral de telefonía móbil no rural que permita acceder ós servizos de banca electrónica e telemática en todo o territorio da provincia
  • Achegar ós concellos financiamento para desenvolver plans de formación dirixidos á terceira idade para fomentar o uso das novas tecnoloxías

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here