Adif adxudica obras de mellora da infraestrutura no tramo Monforte-Lugo

O contrato, adxudicado por importe superior a 3 M€ comprende o tratamento de elementos de infraestrutura (pontes, terrapléns e trincheiras) na liña Palencia-A Coruña, para a súa adaptación aos novos parámetros de altas prestacións Galicia.

trazado Monforte / subdelegación do Goberno

O contrato comprende o tratamento de 14 pontes, un terraplén e tres trincheiras entre os puntos quilométricos 361/143 e 375/305 da liña Palencia-A Coruña, entre Monforte de Lemos e Rubián, e foi adxudicado á Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Dragados e Tecsa por importe de 3.207.183,84 euros (IVE/IVE incluído). Tamén se mellorará a drenaxe da infraestrutura, mediante a construción de novos elementos de drenaxe e a limpeza e adecuación dos xa existentes.

Estes traballos, cun prazo previsto de 6 meses e 15 días, forman parte dos proxectos de modernización do corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo e perseguen unha dobre finalidade: mellorar o estado da infraestrutura e aumentar a fiabilidade das liñas e a calidade do servizo. Ademais, servirán para adaptar os elementos obxecto deste contrato ás novas condicións de explotación que traerán consigo as actuacións de mellora previstas neste tramo.

As actuacións de mellora do tramo en servizo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo teñen como obxectivo, segundo sinala Adilf de cumprir os compromisos coa optimización das condicións de explotación comercial do traxecto, en parámetros tales como a fiabilidade, o confort e os tempos de viaxe. Os traballos previstos inclúen a modernización e adecuación das instalacións existentes, así como a electrificación a 25 kV en corrente alterna do corredor, adaptando a electrificación existente no tramo Ourense-Monforte de Lemos e dotando de catenaria e instalacións eléctricas ao tramo Monforte de Lemos-Lugo.

A primeira destas melloras, a variante da Pobra de San Xiao, entre Monforte de Lemos e Lugo, xa está en servizo desde abril de 2018. Entre os principais beneficios deste novo trazado, duns 7 quilómetros de lonxitude, destaca a supresión dos 14 pasos a nivel do anterior traxecto, co consecuente aumento da seguridade ferroviaria, viaria e peonil, así como o incremento da velocidade de paso dos trens ata o 160 km/ h.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here