IV edición dos premios Son Muller

Son Muller, organizado por AELU, Asociación de mulleres empesarias da provincia de Lugo, reparte 4.500 eutros en premios.

Premios Son Muller / Deputación de Lugo

Estes premios, que contan coa colaboración da Xunta de Galicia, Deputación de Lugo e ABANCA renden homenaxe ás mulleres emprendedoras, empresarias e empresarias rurais. As premiadas de cada categoría contarán cun exemplar da matrioskiña galega (icono que representa estes premios) e un ano de cotas gratis como socias de AELU. 

Os primeiros teñen, a maiores, unha dotación económica de 1000 euros en cada categoría e os segundos de 500 euros. Establécense as seguintes categorías:

  • Son emprendendora 2021. Para a emprendedora lucense, cun proxecto empresarial cuxa actividade económica leve en marcha un período máximo de 42 meses. Considerarase data de inicio da actividade empresarial a que figure no Modelo 036. Criterios de avaliación: Currículo da emprendedora, Gran espírito emprendedor, Creatividade e innovación, Grao de definición do produto ou servizo, Orixinalidade e sector emerxente, Creación de emprego feminino e taxa de emprego feminina.
  • Son empresaria 2021. Para a empresaria destacada no ano 2021 da provincia de Lugo. Antigüidade de mínimo de 42 meses e un día. Criterios de avaliación: Currículo con amplía experiencia empresarial, Valoraranse plans de conciliación de vida persoal e profesional, Fomento da igualdade, Valorarase a proxección de crecemento nacional ou internacional, Creatividade e innovación, Creación de emprego feminino e taxa de emprego feminina.
  • Son empresaria rural 2021. Para a empresaria rural destacada no ano 2021 da provincia de Lugo. Promotora de proxectos orixinais e innovadores de mulleres rurais, baseados en actividades agrarias e complementarias, así como en actividades agroalimentarias, turísticas, industriais, ou que fomenten a diversificación da actividade económica e que promovan e impulsen o emprendemento das mulleres no territorio rural, así como actividades ou actuacións que recoñezan a súa laborno medio rural, da provincia de Lugo

Tamén se dará un recoñecemento especial a unha muller referente en Lugo, cun papel destacado no eido empresarial e social. Neste caso as participantes deberán presentar: Datos identificativos da empresa e breve CV da emprendedora ou empresaria que participan no proxecto, Copia do Modelo 036 da Axencia Estatal da Administración Tributaria no que figure o inicio da actividade debidamente selado, Memoria explicativa do proxecto ou actividade económica,

As gañadoras daranse cita na gala especial que se celebrará o día 29 de decembro do MIHL ás 18:00 horas. 

O prazo de candidaturas permanecerá aberto ata o 25 de decembro. As persoas que desexen participar deberán remitir a documentación que se indica nas bases e o formulario de inscripción debidamente cuberto. Poden descargarse nesta páxina web. E solicitar máis información se o precisan no teléfono: 982.22.69.91

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here