Adif licita por 3 millóns de euros os cerramentos en zonas urbanas e pasos viciosos do tramo Ourense-Monforte

Adif aprobou a licitación dun contrato de obras de execución do proxecto de cerramentos en zonas urbanas e pasos viciosos no tramo Ourense-Monforte de Lemos (liña Vigo-Monforte).

Cerramentos Ourense Monforte / Subdelegación do Goberno

A actuación, que conta cun orzamento de licitación de 3.017.433,58 euros (IVE incluído), enmárcase no conxunto de melloras planificadas para o corredor Ourense-Monforte-Lugo.

Nos 46 km do traxecto dispoñeranse, nos puntos indicados, dous tipos de cerramento, en función da zona de actuación:

  • Cerramento con malla electrosoldada de aceiro, montada sobre un murete de formigón armado.
  • Malla de cerramento de simple torsión (sen murete) con protección enterrada como reforzo ante a fauna existente.

Este contrato forma parte das actuacións previstas por Adif para incrementar a seguridade, tanto en estacións de viaxeiros como noutras contornas, para os cidadáns e para as circulacións ferroviarias.

Con estes traballos preténdese mellorar os sistemas de protección da infraestrutura para disuadir e evitar tránsitos indebidos polas vías. Esta actuación complementa a planificada para a execución de máis de 29.000 metros de novos cerramentos de protección no tramo adxacente Monforte de Lemos-Lugo.

Estas accións contribúen á consecución de diferentes Obxectivos de Desenvolvemento Sostible: ODS 3 (Saúde e Benestar), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestrutura) e ODS 11 (Cidades e Comunidades Sostibles).

As actuacións de mellora do tramo en servizo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo teñen como obxectivo cumprir os compromisos de Adif coa optimización das condicións de explotación comercial do traxecto, en parámetros tales como a fiabilidade, o confort e os tempos de viaxe.

Os traballos previstos inclúen a modernización e adecuación das instalacións existentes, así como a electrificación a 25 kV en corrente alterna do corredor, adaptando a electrificación existente no tramo Ourense-Monforte de Lemos e dotando de catenaria e instalacións eléctricas ao tramo Monforte de Lemos-Lugo.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here