Quiroga escribe Cartas de Amor

O concello de Quiroga vén de convocar o XVI Certame Cartas de Amor “Vila de Quiroga", os interesados en participar deben de presentar seus traballos antes do 1 de abril.

Quiroga / Concello de Quiroga

Nesta XVI edición do certame poden participar todas as persoas que o desexen con cantas cartas queiran. As cartas, relacionadas co sentimento amoroso, terán unha extensión máxima de dous folios mecanografiados por unha soa cara e poden estar escritas en galego ou castelán.

Establécense dúas categorías, Xuvenil ata 30 anos e Senior, a partir de 30. Námbolos casos establécense 3 premios, de primeiro un libro electrónico, un lote de libros de segundo e de terceiro unha placa conmemorativa.

Os traballos pódense enviar por correo ou entregalos persoalmemente na Casa da Cultura, antes do 1 de abril. Os datos do autor, dirección e teléfono, presentaranse nun sobre pechado, que no exterior recollerá o título da carta e a categoría na que participa.

A data fixada para a entrega de premios comunicaráselles aos gañadores, chegado o momento. Os traballos quedarán en propiedade do Concello para facer unha publicación en sucesivas edicións: “Cartas de amor, Vila de Quiroga”.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here